Jak co roku, przedstawiciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wyruszają do Nakła nad Notecią do szkół będących pod patronatem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i związanych z Fundacją Potulicką. Tym razem, zamiast serii wykładów i spotkań w poszczególnych szkołach, główną atrakcją będzie Piknik Naukowy, który odbędzie się 31 maja br. Całość wydarzenia rozpocznie Msza św. w kościele Świętego Stanisława w Nakle. Warsztaty, pokazy i koncerty odbywać się będą na placu przy Szkole Podstawowej nr 2 im. kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Nakle.

Uniwersytet reprezentowany będzie przez 11 osób należących do świetnych popularyzatorów nauki naszej Uczelni. Zaplanowane są warsztaty naukowe i artystyczne, połączone z pokazami. Koordynacją przedsięwzięcia zajmują się Uniwersytet Otwarty KUL i Fundacja Potulicka. Wydarzenie to jest wspaniałą okazją do wzbudzenia w najmłodszych adeptach nauki ciekawości
i zaszczepienia w nich pasji poznawania otaczającej nas rzeczywistości.

            

 

Zapraszamy do zapoznania się z relacją w prasie dotyczącą pikniku.