9 czerwca na naszym Uniwersytecie będziemy gościć grupę Amerykanów -  uczestników programu wyjazdowego organizowanego przez Bridge To Poland, organizację założoną w USA w celu upamiętniania historii Żydów w Polsce. Jej założycielka pani Leora Tec, której rodzina pochodzi z Lublina, jest przekonana, że poprzez warsztaty, prezentacje i wyjątkowe doświadczenia podróżnicze poznaje się historię i nawiązuje dialog.

Wizyta grupy została zaplanowana w rocznicę obecności Ojca Świętego Jana Pawła II na naszej Uczelni. Wykład zatytułowany The Catholic Church in Poland and Anti-Semitism – Past and Present, zorganizowany przez Uniwersytet Otwarty KUL, wygłosi ks. prof. Andrzej Szostek, w niegdyś ulubionej sali Karola Wojtyły.