Kurs Wyższej Kultury Religijnej – zgodnie ze swoimi pierwotnymi założeniami – jest przeznaczony „dla inteligencji katolickiej”, tj. dla legitymujących się świadectwem ukończenia szkoły średniej „katolików świeckich, pragnących dokładniej poznać swoją religię”. Zgodnie więc z tradycją i sprawdzonymi standardami, słuchaczami KWKR mogą być świeckie osoby dorosłe, które ukończyły szkołę średnią.

KWKR nie jest przeznaczony dla kapłanów.

Nie ma zaś przeszkód, aby słuchaczami były osoby konsekrowane – zarówno kobiety, jak i mężczyźni, którzy nie przyjęli święceń kapłańskich. Ponieważ uczestnictwo w kursie jest niewątpliwą szansą pogłębienia i ugruntowania wiedzy religijnej oraz pobożności osobistej, a także realizacji zadania świadczenia wobec innych, jawi się ono jako znakomite narzędzie formacyjne i urzeczywistniające powołanie do szczególnej służby Bogu.