Z przyjemnością informujemy, że 20 kwietnia odbyły się pierwsze zajęcia Akademii Młodych Humanistów online. Tematem spotkania była szeroko pojęta sztuka współczesna. AMH, współorganizowana przez Wydział Nauk Humanistycznych, Wydział Filozofii i Uniwersytet Otwarty KUL, objęta patronatem Lubelskiego Kuratorium Oświaty i Radia Lublin przez 6 lat działalności zdobyła dużą renomę wśród uczniów i nauczycieli szkół średnich, zgromadziła szeroki krąg wiernych i zadowolonych uczestników. Dzięki spotkaniom uzdolniona humanistycznie młodzież ma możliwość rozwijać swoje zainteresowania pod okiem pracowników naukowych naszej Uczelni. Cieszymy sie, że pomimo trudnych chwil mogliśmy spotkać się w rzeczywistości wirtualnej.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem spotkania.