Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej

oraz

Uniwersytet Otwarty KUL

zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych

do uczestnictwa w zajęciach

AKADEMII PRAWA EUROPEJSKIEGO

 

W ramach Akademii Prawa Europejskiego w roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się cykl 5 spotkań poświęcony podstawom integracji i prawa europejskiego. Zajęcia prowadzone przez pracowników naukowych Katedry Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej mają miejsce raz w miesiącu w godzinach 10.00-12.45 (3 godziny lekcyjne plus 15 minut przerwy) w siedzibie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy ul. Spokojnej 1 lub przy Al. Racławickich 14. Każdy blok składa się z wykładu oraz warsztatu.

 

Uczniowie mogą wziąć udział w pojedynczych zajęciach lub całym cyklu. Uczestnictwo w minimum 4 warsztatach uprawniać będzie do otrzymania certyfikatu końcowego „Akademii Prawa Europejskiego”. Istnieje również możliwość otrzymania imiennych zaświadczeń potwierdzających udział w pojedynczym spotkaniu (zaświadczenia będą wystawiane na prośbę uczestnika przed spotkaniem).


Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne, obowiązują jednak wcześniejsze zapisy. Zapisy należy zgłaszać poprzez wypełnienie FORMULARZ-a (przez nauczyciela) i odesłanie go na adres Uniwersytetu Otwartego lub złożenia go osobiście - Al. Racławickie 14, Gmach Główny, pok. 109A. Proszę zapoznać się także z zasadami, harmonogramem oraz klauzulą informacyjną Akademii Prawa Europejskiego, które znajdują się poniżej. W przypadku ewentualnych pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Uniwersytetem Otwartym KUL - telefonicznie (81) 445 42 90 lub mailowo uo@kul.pl.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

HARMONOGRAM I TEMATYKA SPOTKAŃ AKADEMII PRAWA EUROPEJSKIEGO

 

KLAUZULA INFORMACYJNA AKADEMII PRAWA EUROPEJSKIEGO

 

 

Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy