W ramach prowadzonej przez Instytut Europeistyki KUL oraz Uniwersytet Otwarty

Akademii Prawa Europejskiego

w roku szkolnym 2015/2016 przeprowadzony zostanie cykl 5 spotkań poświęcony podstawom integracji i prawa europejskiego (uwaga! sprawdź aktualne terminy). Zajęcia odbywać się będą w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, raz w miesiącu, poczynając od listopada.

 

Zajęcia trwać będą 2 godziny zegarowe (plus 15 minut przerwy) we wskazanych w harmonogramie dniach w godzinach 10.00-12.15. Każde spotkanie będzie się składać z wykładu oraz warsztatu. Zajęcia będą prowadzone przez pracowników naukowych Instytutu Europeistyki.

 

Po każdych zajęciach uczniowie mogą otrzymać imienne certyfikaty potwierdzające udział w zajęciach, natomiast uczestnictwo w minimum 4 warsztatach uprawniać będzie do otrzymania certyfikatu końcowego „Akademii Prawa Europejskiego”.

 

Zajęcia odbywają się w ramach Uniwersytetu Otwartego KUL i są bezpłatne, należy jednak wcześniej zgłosić udział uczniów ze względu na ograniczoną liczbę miejsc. Formularz zgłoszeniowy.

 

Zgłoszenie udziału prosimy kierować na adres otwarty@kul.pl. Więcej informacji w sekretariacie Uniwersytetu Otwartego oraz pod nr telefonu 81 445 4290.

Szczegóły do pobrania TUTAJ.