W dniach 30-31  maja br. na naszym Uniwersytecie odbędą się uroczystości związane z uhonorowaniem laureatów konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z województwa lubelskiego w roku szkolnym 2018/2019.

Poza wręczeniem nagród laureatom, celem uroczystej gali jest również promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych i utalentowanych oraz podziękowanie nauczycielom i dyrektorom szkół za pracę dydaktyczną i wychowawczą z uczniami.

Współorganizatorem tego przedsięwzięcia jest Uniwersytet Otwarty KUL.