Gdy mówimy o bezpieczeństwie człowieka, to w pierwszym rzędzie myślimy o interwencjach zbrojnych, zmianach klimatycznych czy rynkach finansowych. Jednak zagrożenia dotykające człowieka mają głębsze podłoże. Bezpieczeństwo człowieka jest zagrożone zawsze, gdy sa kwestionowane i negowane jego prawa do pełnego rozwoju aktów osobowych (poznania, miłości, wolności, godności). Dochodzi do tego przez instrumentalne pojmowanie człowieka, gdy jest on traktowany jako środek (narzędzie), a nie cel działania. Początek XXI wieku przyniósł wysoko postawiony ideał wiedzy jako postępu technologicznego, ale też coraz większy prymitywizm w traktowaniu człowieka. Ingerencja w osobowy rozwój człowieka oraz w tworzoną przez niego kulturę prowadzi do zachwiania równowagi społecznej. A przecież tylko taka organizacja życia społecznego zapewnia człowiekowi bezpieczeństwo, która wszechstronnie wspomaga jego rozwój osobowy.

 

  • wykładowca: dr Paweł Gondek
  • data: 9 maja 2013
  • godzina rozpoczęcia zajęć: 17.00