Jak można wyczytać w pochodzących z 1938 roku dokumentach erygujących Instytut Wyższej Kultury Religijnej, którego spadkobiercą i kontynuatorem jest KWKR, jego celem jest „systematyczne pogłębianie wiedzy i kultury religijnej katolików świeckich”. Ta kwestia nie zmieniła się do dziś. Także w obecnym czasie efektami uczestnictwa w kursie - ogólnie rzecz ujmując - mają być: pogłębiona wiedza, kultura, a także umocnienie własnej tożsamości religijno-kulturowej kursanta.

Podstawowym celem KWKR nie jest zdobycie zawodu czy dyplomu, ani nawet jedynie przyswojenie sobie wiedzy (chociaż ta sprawa jest bardzo ważna, to jednak –  co warto podkreślać - nie stanowi jedynego celu zajęć), ale osobisty rozwój słuchacza: KWKR to prawdziwa szkoła życia katolickiego inteligenta. On zaś w dużej mierze jest efektem pracy nad sobą, która polega m.in. na zdobywaniu i systematyzowaniu wiedzy i pogłębianiu osobistej religijności, a wspomagany jest przez tworzenie wspólnot osób wyznających podobne poglądy i wartości. Temu wszystkiemu zaś niewątpliwie służy uczestnictwo w KWKR.