Po ceremonii wręczenia medali i dyplomów honorowych "Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata" odbyły się krótkie warsztaty integracyjne dla polskich i izraelskich uczniów, które zostały zorganizowane i przeprowadzone przez Uniwersytet Otwarty KUL i IX Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Lublinie.