Jest rzeczą oczywistą, że każdy z nas pragnie miłości.

  • W jaki jednak sposób powinniśmy to pragnienie realizować?
  • Czy wybór tyleż pięknej, co i trudnej drogi, jaką jest małżeństwo, ma głębsze uzasadnienie niż tylko czysto psychologiczne i obyczajowe?
  • Czym właściwie ono jest i czym powinno być?
  • Jakie zagrożenia czyhają na nie w dzisiejszym świecie?
  • Czy obrona małżeństwa nie jest obroną tego, co najgłębiej ludzkie w życiu człowieka?
  • Czy nie jest tak, że jedynie małżeństwo i nieodłącznie z nim związana rodzina są w stanie przechować i zabezpieczyć najważniejsze wartości, bez których nie istnieje ani spółeczeństwo ani jego kultura?

 

  • wykładowca: dr Kazimierz Krajewski
  • data: 11 kwietnia 2013
  • godzina rozpoczęcia zajęć: 17.00