Sprawdź, co sądzą o Kursie Wyższej Kultury Religijnej jego Słuchacze*

Co Pani/Panu osobiście dał/daje Kurs Wyższej Kultury Religijnej?

„Dużo większa wiedza z zakresu wiedzy religijnej, poszerza horyzont myślowy, jak również mobilizuje do głębszego życia duchowego, częstszego czytania Pisma Świętego i przyjmowania Komunii Świętej. Serdecznie Państwu dziękuję za tak dużą dawkę wspaniałych przeżyć duchowych. W obecnym świecie dają dużo radości i wnoszą więcej nadziei i optymizmu”.

„Uporządkowanie wiedzy religijnej”.

„Kurs daje mi możliwość kontaktu z wartościowymi ludźmi, którym zależy na zdobywaniu wiadomości na temat wiary. Kurs również pogłębia moją wiedzę i inspiruje do dalszego szukania i interesowania się tematem wiary”.

„KWKR poszerzył moją wiedzę na temat religii, zachęcił do czytania dokumentów Kościoła, KKK. Pobudzał często do poszukiwania, by głębiej zrozumieć treści usłyszane na wykładach. Wzbogacał o nowe spojrzenie na niektóre prawdy. A także wzbogacał duchowo, ponieważ po niektórych wykładach wychodziłam jak po rekolekcjach, pełna ducha i radości”.

„Każdy wykład był inny. Każdy inaczej mnie rozwinął. Bardzo cenię możliwości rozmowy z wykładowcą”.

„Przekonałam się o małości mojej wiedzy religijnej. Zachęca to mnie do większej dbałości o rozwój duchowy oraz intelektualny”.

„Kurs ten daje treść mojej religii. Pokazuje mi ją, wskazuje na czym ona polega. Kurs pokazuje mi Kościół Święty, Jego charakterystykę, Jego dobrodziejstwo Jego wspaniałość, że jest to mój dom”.

„Wykłady były prowadzone przez kadrę akademicką. Ludzie kompetentni i dobrze przygotowani. Duży atutem jest to, że wykłady prowadzone są w murach uczelni katolickiej. Można przyjść i porozmawiać na tematy nas nurtujące. Dużym atutem jest to, że KWKR pogłębia rozumienie prawd wiary i rozbudza intelektualnie”.

„Kurs ten pozwala poszerzyć wiedzę dotyczącą naszej wiary, pogłębić przeżywanie sakramentów, a także - w rozmowach z wykładowcami, którzy często są kapłanami - można odnaleźć odpowiedzi na swoje pytania, które nurtują”.

„Zachęcam wszystkich znajomych, aby skorzystali z Państwa kursu. Daje nam katolikom dużo szerszy pogląd na sprawy wiary, jak również wpływa na życie duchowe”.

„Poprzez udział w zajęciach można poznać wiarę, przekonać się jak słabo znamy naszego Stwórcę, jak często nie wiemy w czym uczestniczymy (Msza Św.). Zajęcia wzbudzają zainteresowanie bliższego poznawania Boga, zrozumienia sensu tego, co w naszym życiu się dzieje”.

„Pogłębienie wiary, zachęcenie do lektury, która pozwala poznawać Stwórcę. Dowiedziałam się, ile tajników przede mą ma wiara. KWKR pozwolił mi poznać chrześcijaństwo. Poprzez zajęcia Bóg stał mi się bliższy. Zajęcia to tylko część tego, co powinniśmy wiedzieć, ale wzbudziły chęć pogłębienia wiary w życiu codziennym”.

Co było największym atutem KWKR?

Kompetentni wykładowcy

Nowy system – zajęcia w trybie dwuletnim

Nowa forma egzaminowania wymagała od nas wiedzy i myślenia

Ciekawe bloki tematyczne – zajęcia skondensowane w pigułce

Dobrze wykwalifikowani wykładowcy

Przygotowanie wykładowców i przystępny sposób prowadzenia przez nich zajęć; ich osobowość – otwartość i sympatyczność

Dla mnie największym atutem byli sami prowadzący i wykładowcy. To ludzie dużej kultury osobistej i szerokiej wiedzy dydaktycznej. Same wykłady dobrze przygotowane i bardzo ciekawe.

Ciekawy program

Informacje, które będą i są przydatne w życiu duchowym

Zainteresowanie poszczególnymi tematami, które sprzyja pogłębieniu tematu we własnym zakresie poprzez czytanie lektur. Na zajęciach wskazywane były lektury pozwalające pogłębiać wiarę.

Cała obsługa administracyjna – bardzo sympatyczna i rzetelna

 

 * wszystkie cytaty pochodzą z ankiety ewaluacyjnej przeprowadzonej na zakończenie roku akademickiego 2014/2015