• Czym była, a czym jest globalizacja? Jakie są szanse i zagrożenia wiążące się z globalizacją?
  • Czy jest ona równoznaczna z globalnym wyzyskiem i bogactwem nielicznych, czy może jest jedyną drogą do powszechnego dobrobytu?
  • A może jest coś „pośrodku”?
  • Jaką strategię wobec globalizacji powinno wybrać państwo narodowe, by zachować tożsamość?
  • Czy powinna być to bezwarunkowa „kapitulacja”, strategia „oblężonej twierdzy” czy selektywne i kontrolowane otwarcie?
  • Tylko czy istnieje (jeszcze) jakiś wybór?

 

  • wykładowca: dr Jerzy Michałowski
  • data: 23 maja 2013
  • godzina rozpoczęcia zajęć: 17.00