W piątek 4 października na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbywał się IV Międzynarodowy Dzień KUL. Uroczyste spotkanie zwieńczyło cykl szkoleń dla studentów zagranicznych w ramach Tygodnia Adaptacyjnego w projekcie Lubelskiej Koalicji na rzecz Integracji. Celem piątkowego wydarzenia było ciepłe powitanie wszystkich studiujących na KUL cudzoziemców, zaproszenie ich do aktywnego włączenia się w życie społeczności akademickiej, a także zaprezentowanie Uniwersytetu jako otwartego i przyjaznego. Swoje stoiska z ofertą dla studentów z zagranicą zaprezentowały: Dział Kształcenia – Biuro Rekrutacji, Dział Współpracy z Zagranicą & Erasmus+, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Centrum Polsko-Chińskie, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Uczelniany Samorząd Studentów, Lubelska Koalicja na rzecz Integracji, Duszpasterstwo Akademickie KUL oraz Uniwersytet Otwarty. Po spotkaniu z przedstawicielami władz Uniwersytetu zagraniczni studenci związani z naszą uczelnią przedstawili swoje refleksje o studiowaniu na KUL. Nasi goście mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę o kulturze polskiej w trakcie quizu, a także nauczyć się polskich tańców. Spotkanie uwieńczyła degustacja dań kuchni polskiej.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Plakat