Aby zostać uczestnikiem Kursu Wyższej Kultury Religijnej należy:

  1. zapisać się w sekretariacie Uniwersytetu Otwartego KUL - dokonuje się tego w sekretariacie UO KUL (główny gmach KUL, pokój 109A) można rezerwować miejsca telefonicznie lub mejlowo (wizyta w sekretariacie jest po to, aby okazać dokument potwierdzający wykształcenie średnie);
  2. dokonać wpłaty - można to zrobić przelewem tradycyjnym (np. na poczcie lub w banku), przelewem elektronicznym oraz za pomocą płatności on-line.
  3. przyjść na zajęcia.

Kurs Wyższej Kultury Religijnej jest przeznaczony dla osób posiadających wykształcenie średnie. Podczas zapisu należy okazać dokument potwierdzający ten fakt (może to być świadectwo ukończenia szkoły średniej, dyplom ukończenia studiów, a nawet indeks potwierdzający rozpoczęcie studiów, lub inny odpowiedni dokument).

Osoby, które przed podjęciem decyzji o zapisaniu się na kurs chcą się przekonać, jak wyglądają zajęcia, mogą uczestniczyć w pierwszych zajęciach nieodpłatnie. W przypadku braku decyzji o pozostaniu w gronie słuchaczy KWKR nie ma konieczności płacenia za to spotkanie. Przy decyzji pozytywnej należy wnieść opłatę za semestr (lub cały rok) w ciągu najbliższego tygodnia - pieniądze muszą być zaksięgowane na koncie uczelni dzień przed rozpoczęciem kolejnych zajęć.
O chęci skorzystania z bezpłatnego uczestnictwa w pierwszych zajęciach należy wcześniej powiadomić sekretariat UO KUL.