W ostatnich dniach wystawa opowiadająca o stuletniej historii Uniwersytetu, jego wyjątkowej roli w kształtowaniu elit oraz  przedstawiająca jego dzisiejsze oblicze dotarła do kolejnych grup odbiorców. Po inauguracyjnych ekspozycjach w USA i Kanadzie sprzed kilku miesięcy, tym razem zagościliśmy w Wielkiej Brytanii. Opowieści o Uniwersytecie już się rozpoczęły, a ich inauguracja miała miejsce w jednej z parafii zrzeszonej w Polskiej Misji Katolickiej Anglii i Walii, w Swindon. W dalszej kolejności zaplanowane są wizyty w parafiach londyńskich. Do miejsc odwiedzanych przez wystawę dołączyć mają także instytucje i szkoły.  

Tradycyjnie już oprócz oglądania wystawy odbędą się  prelekcje wygłoszone przez wykładowców związanych z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II i spotkania zachęcające do skorzystania z oferty Uczelni. Przedsięwzięcie koordynowane przez Uniwersytet Otwarty zaadresowane jest do szerokich grup odbiorców, u których mamy nadzieję wzbudzić zainteresowanie propozycjami Uniwersytetu nie tylko znającymi język polski. Ogromnie cieszy nas fakt,  że wystawa wzbudza zaciekawienie i spotyka się z życzliwością.

Zapraszamy do obejrzenia galerii.