Dyrektor
Anna Tarnowska-Waszaklogo

(tel: 81 445 42 89)

 

Sekretariat 
Katarzyna Boguta
Anna Dutkowska
Maria Matysiewicz (urlop wychowawczy)
Katarzyna Stępniak
Agata Węglińska

Uniwersytet Otwarty
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
gmach główny KUL, pok. 109A
tel. +48 81 445 4290; fax +48 81 445 4289
e-mail: uo@kul.pl, otwarty@kul.pl
www.open.kul.pl

Sekretariat czynny jest w godz. 7.30-15.30

W przypadku pytań lub sugestii można wypełnić poniższy formularz. Wiadomość zostanie natychmiast przekazana do sekretariatu UO KUL.

Uniwersytet Otwarty KUL