Skąd się wzięło określenie „angielska herbata”? Gdzie najczęściej wykorzystujemyangeislki język angielski? Dlaczego tak ważne jest, aby umieć się posługiwać językiem angielskim w dzisiejszych czasach? Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i zainteresowaniom naszych Słuchaczy proponujemy kurs językowo-kulturowy z angielskiego. Podczas kursu będziemy poznawać kulturę krajów anglojęzycznych, ich specyfikę oraz ciekawostki językowe.

 

Ponadto będziemy:

  • pobudzać motywację do nauki języka;
  • rozwijać możliwości słuchowe i artykulacyjne oraz pamięć;
  • rozwijać cztery sprawności językowe (słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie);
  • poznawać słownictwo związane z naszym otoczeniem i codziennymi czynnościami.

 

WTOREK:

15.30-17.00 – A1

17.10-18.40 – B1

18.45 -20.15 – A1

 

Zajęcia odbywają się w sali C-623.

 

Każdy kurs trwa 30 godzin dydaktycznych (raz w tygodniu 2x45min.)

Koszt kursu to 270 zł (dla pracowników KUL, studentów i doktorantów KUL oraz absolwentów KUL przysługuje zniżka 20%). W sprawie płatności prosimy kontaktować się z biurem Uniwersytetu Otwartego.

 

ZAPISY:

Uniwersytet Otwarty
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
Gmach Główny KUL, pok. 109A
tel. +48 81 445-42-90
e-mail: uo@kul.pl