Zgodnie ze swoją nazwą, kurs ten jest przeznaczony dla osób troszczących się o to, aby ich kultura religijna była naprawdę wysoka. Ten rozłożony na 2 lata 240-godzinny kurs jest bezpośrednią kontynuacją powołanego w 1938 roku na KUL Instytutu Wyższej Kultury Religijnej. Poprzez cykl wykładów oraz spotkania z teologami Słuchacze pogłębiają i weryfikują swoją wiedzę religijną, a także umacniają własną tożsamość katolicką. Podczas zajęć, oprócz kwestii doktrynalnych, omawiane jest także spojrzenie Kościoła na liczne współczesne problemy, np. społeczne czy  bioetyczne. KWKR to również prawdziwa wspólnota ludzi myślących podobnie i kierujących się w życiu takimi samymi wartościami.