Uniwersytet Otwarty, wspólnie z Działem Współpracy z Zagranicą, Sekcją Obsługi Kandydatów i Studentów, Szkołą Języka i Kultury Polskiej, Lubelską Koalicją na Rzecz Integracji oraz Uczelnianym Samorządem Studentów KUL podjął inicjatywę „Let’s talk”, dzięki której polscy i zagraniczni studenci naszej Uczelni mogą nawiązać ze sobą kontakt z wykorzystaniem komunikatorów internetowych.

Celem akcji jest udzielenie wsparcia studentom zagranicznym naszej Uczelni, którzy w tym trudnym dla nas wszystkich czasie pozostali w Lublinie. Chcemy, aby nasi studenci zagraniczni mieli możliwość nawiązania kontaktu z polskimi studentami, by mogli podzielić się z nimi swoimi radościami i smutkami. Mamy wielką nadzieję, że dzięki temu nasi koledzy i koleżanki poczują rodzinną atmosferę w naszym gronie.

Udział w programie jest doskonałą okazją do zaangażowania się w opiekę nad studentami naszej Uczelni z różnych stron świata, umożliwia budowanie nowych kontaktów, a także służy rozwijaniu umiejętności językowych.

Projekt polega na realizacji krótkich rozmów pomiędzy studentami zagranicznymi oraz polskimi z pomocą komunikatorów internetowych (m.in. Messenger, Skype, Zoom, Microsoft Teams).

Spotkania odbywają się w uzgodnionych terminach w grupach o różnej liczbie uczestników, zależnie od liczby chętnych oraz możliwości technicznych.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w programie Let's talk zapraszamy do wejścia w zakładkę Rekrutacja.

multicultural_1156x436_acf_cropped_1156x436_acf_cropped