Zajęcia UO KUL w Stalowej Woli, w roku akademickim 2013/2014 odbywają się w sali wykładowej w budynku KUL, ul ks. Jerzego Popiełuszki (obok Konkatedry).