Najbliższe zajęcia dla słuchaczy dorosłych odbędą się w dniu 21 marca w godzinach 15.45-17.15 w budynku KUL na ul. ks. J. Popiełuszki. Temat wykładu to

 

Skąd wiemy, że istnieje Bóg? Problem Boga w kulturze europejskiej

 

ZAPRASZAMY!