Dnia 14 listopada 2013 r. odbędzie się kolejny już warsztat w ramach projektu Jestes między nami - razem bez barier. Tym razem spotkanie będzie dotyczyło obsługi komputera. W specjalistycznej sali informatycznej, pod okiem specjalisty od edukacji medialnej i informatyki - ks. mgr. Grzegorza Umińskiego, doktoranta KUL - grupa seniorów i dzieci będzie się uczyć obsługiwac komputery i... dobrze bawić.