Opłaty za udział w zajęciach

Opłata wpisowa za I semestr

zajęcia dla dorosłych

·         25 zł

tylko 2,50 zł za jeden wykład!!!

zajęcia dla dzieci

·         25 zł za jedno dziecko

Promujemy rodziny!!!

·         przy zapisie dwojga i więcej dzieci z rodziny opłata wpisowa wynosi łącznie 40 zł

 

Wnoszenie opłat

Kasa KUL w Stalowej Woli, ul Ofiar Katynia 6

codziennie w godzinach: 11:00-15:00