Dzieci

 • Zajęcia:

  • przeznaczone są dla słuchaczy w wieku 7-12 lat.
  • odbywają się w czwartki w Auli im. Solidarności.
  • trwają od godz. 17:00 do 18:45 (2 jednostki lekcyjne z przerwą).
 • Opłata za semestr wynosi 30 zł od uczestnika (6 zł to opłata za 2 godz. zajęć).
 • W przypadku zapisania więcej niż jednego dziecka z rodziny, oferujemy atrakcyjne promocje.

Dorośli

 • Wykłady skierowane są do każdej chętnej osoby powyżej 16. roku życia - odbywają się w czwartki w Auli im. Solidarności.
 • Opłata za semestr wynosi 20 zł od uczestnika (4 zł to opłata za 2 godz. zajęć)
 • W szczególny sposób zapraszamy do uczestnictwa rodziców, dziadków i opiekunów dzieci, które uczestniczą w równolegle odbywających się zajęciach.

Pakiety dla rodzin

 • W pakiecie rodzinnym taniej - łączna opłata za uczestnictwo opiekuna oraz dziecka wynosi jedynie 40 zł!

 

Zapisy i informacje

 • Dziekanat WZNoS KUL w Stalowej Woli, ul. Ofiar Katynia 6a, pok. 11
 • tel. 15 842 71 16 lub 15 642 25 33
 • email uo.sw@kul.pl

Opłaty

 • Należy wnosić w kasie WZNoS KUL od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:30-15:30.

 

Uniwersytet Otwarty KUL w Stalowej Woli