W dniach 1-5 października 2019 r. odbywał się prowadzony w języku angielskim tydzień adaptacyjny - „Orientation Week”, realizowany w ramach projektu Lubelskiej Koalicji na rzecz Integracji, w którym Uniwersytet Otwarty brał czynny udział. Głównym celem zajęć było ułatwienie obcokrajowcom rozpoczynającym studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II zaaklimatyzowania się w Polsce i Lublinie, zaznajomienie z polską historią, kulturą i tradycjami, a także topografią Lublina i lokalizacją budynków KUL. Uwaga została również zwrócona na poinformowanie ich o prawach i obowiązkach studentów oraz obcokrajowców przebywających w Polsce, a także przedstawienie podstawowych zasad funkcjonowania Uniwersytetu. Dzięki kursowi nasi nowi studenci zyskali zasób informacji niezbędnych do rozpoczęcia przez nich studiów, a także szansę na szybkie zadomowienie się w naszym gronie i aktywne włączenie w życie społeczności akademickiej.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć