W poniedziałek 16 listopada 2020 r. rozpoczął się tygodniowy cykl prowadzonych w języku angielskim warsztatów wprowadzających studentów zagranicznych w polską kulturę i realia uniwersyteckie, przygotowany przez Uniwersytet Otwarty KUL w ramach projektu Lubelskiej Koalicji na rzecz Integracji. W trakcie szkolenia online studenci poznają polską historię, tradycje i podstawy języka polskiego, a także topografię Lublina i Uniwersytetu. Zwrócono również uwagę na zagadnienia praw i obowiązków studentów oraz obcokrajowców przebywających w Polsce, a także podstawowe zasady funkcjonowania Uniwersytetu. Dzięki kursowi uczestnicy zyskają szeroki zasób przydatnych informacji dostosowany do bieżącej sytuacji. 

Zapraszamy do lektury artykułu poświęconego inicjatywie.