Z nieukrywaną radością pragniemy poinformować, że podpisane zostały umowy partnerskie między Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II a The Kosciuszko Foundation z siedzibą w Nowym Jorku oraz The Kosciuszko Foundation Poland – Fundacją Kościuszkowską Polska w Warszawie. Utworzona w 1925 r. nowojorska Fundacja od wielu lat organizuje wymianę edukacyjną między Stanami Zjednoczonymi i Polską, prowadzi również działania popularyzujące polską kulturę i naukę w Stanach Zjednoczonych. Z kolei głównym celem powołanego do życia w 2010 r. warszawskiego oddziału Fundacji jest organizacja, wspieranie i prowadzenie wymiany intelektualnej, kulturalnej i edukacyjnej między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Dzięki umowom rozszerzona zostanie trwająca od lat współpraca naszego Uniwersytetu z Fundacją, zapoczątkowana przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej KUL. W ramach wspólnych działań, w których udział weźmie również  Uniwersytet Otwarty KUL, realizowane będą wydarzenia edukacyjne, dydaktyczne, naukowe i kulturalne przeznaczone zarówno dla studentów i środowiska akademickiego, jak i szerszego grona odbiorców, w tym uczniów i nauczycieli, oraz inicjatywy promujące polską kulturę oraz ideę Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stanach Zjednoczonych. Podpisanie umów służy nie tylko zacieśnianiu współpracy naszego Uniwersytetu z ważnym ośrodkiem wzmacniającym polsko-amerykańskie relacje kulturalno-naukowe, stanowi również istotny krok do rozszerzania umiędzynarodowienia Uczelni. Wierzymy, że bogata oferta Fundacji, skierowana do studentów i pracowników naukowych posłuży rozwijaniu kompetencji i kontaktów zagranicznych naszej Uczelni.