Uniwersytet Otwarty KUL jest (był) realizatorem następujących projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

  • Jesteś między nami – Razem bez barier (projekt współrealizowany z Fundacją Rozwoju KUL i Działem Promocji i Kontaktów Społecznych KUL; współfinasowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej).
    Przedsięwzięcia w ramach projektu:
  • Współczesna Polska, jej miejsce w świecie, a wartości chrześcijańskie (projekt współfinasowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych)