Promocje dla szkół

 • Formuła "W pakiecie taniej": koszt uczestnictwa jednego ucznia szkoły podstawowej w całym 3-godzinnym bloku zajęć jest tylko o 2 zł większy niż cena jednej godziny (godzinny wykład kosztuje 5 zł, zaś 3-godzinny blok tylko 7 zł);
 • nauczyciele i dorośli opiekunowie uczestniczą w zajęciach bezpłatnie.

Dla rodzin

 • Formuła "Pakiet rodzinny": rodzice (opiekunowie 16+) zgłaszający dzieci lub młodzież do 16 roku życia na sobotnie warsztaty bezpłatnie uczestniczą w odbywających się równolegle zajęciach dla dorosłych;
 • Formuła "Cała rodzina na uniwersytet!": osoby zgłaszające na sobotnie zajęcia więcej niż jedno dziecko, za każde kolejne płacą mniej. Koszty udziału kolejnych dzieci zgłaszanych na cały semestr zajęć są następujące:
  • drugie dziecko 100 zł;
  • trzecie dziecko 50 zł;
  • czwarte i kolejne dziecko bezpłatnie.

Promocje dla pracowników KUL

 • Zniżka dla pracowników KUL na wszystkie zajęcia wynosi 20%.

Promocje dla Towarzystwa Przyjaciół KUL

 • Zniżka dla członków Towarzystwa Przyjaciół KUL na wszystkie zajęcia wynosi 20%.

Promocje dla maturzystów

 • Formuła "Przyprowadź kolegę!": każdy uczestnik kursu przedmaturalnego, który przyprowadzi kolejnego uczestnika, otrzyma zniżkę 15% (oznacza to pomniejszenie ceny kursu aż o 72 zł, co daje cenę jednej godziny tylko 6,8 zł);
 • Formuła "Niezbędnik maturzysty": każdy, kto zapisze się na dwa kursy (j. polski i matematykę), za drugi kurs zapłaci o 15% mniej (oznacza to pomniejszenie ceny kursu aż o 72 zł, co daje cenę jednej godziny tylko 6,8 zł).

Promocje dla aktualnych słuchaczy UO KUL (nie dotyczy słuchaczy KWKR, którzy mają dodatkowe rabaty: patrz niżej)

 • Każda osoba, która w momencie zapisywania się na jakiekolwiek zajęcia z oferty UO KUL jest słuchaczem UO KUL, otrzymuje 5% rabatu na kupowane zajęcia.

Promocje dla słuchaczy Kursu Wyższej Kultury Religijnej

 • Każdemu aktualnemu słuchaczowi KWKR przysługuje 20% zniżki na całą ofertę dla słuchaczy indywidualnych Uniwersytetu Otwartego KUL.

Promocje na zajęcia KWKR

 • pracownicy KUL, członkowie Towarzystwa Przyjaciół KUL, studenci wszystkich uczelni oraz emeryci renciści otrzymują zniżkę 30% (to więcej niż standardowa, tzn. wynosząca 20% zniżka dla osób związanych z uczelnią);
 • osoba polecająca komuś KWKR (jeśli osoba „z polecenia” się rzeczywiście zapisze) otrzymuje 10% zniżki;
 • osoba płacąca za cały rok z góry otrzymuje 10% zniżki.

Rabaty się sumują! Po spełnieniu trzech prostych warunków można uzyskać aż 50% rabatu (np. emeryt polecający komuś kurs i płacący za rok z góry płaci jedynie 120 zł za rok, a więc tylko 1 zł za godzinę.