Serdecznie zapraszamy do rejestracji elektronicznej oraz zapisów uczestników!

Alternatywne formy życia, czyli rzecz o tym czy możliwe jest życie bez wody

dr Andrzej Zykubek
IMG

Woda uznawana jest powszechnie jako istotny składnik środowiska zewnętrznego i wewnętrznego organizmów żywych, które w swoich komórkach zawierają znaczne jej ilości. Woda pełni nie tylko rolę rozpuszczalnika, środowiska wielu reakcji chemicznych, ale również jest tych reakcji substratem lub produktem etc. Dlatego m.in. przypuszcza się, że potencjalne sukcesy poszukiwań jakichkolwiek chemicznych śladów życia w przestrzeni kosmicznej uwarunkowane są właśnie odkryciami potwierdzającymi obecność wody. W konsekwencji jawnie, a jeszcze częściej milcząco, przyjmuje się założenie, że życie rozwinęło się w środowisku wodnym lub, że woda była jednym z koniecznych „składników”, dzięki którym dokonała się zmiana jakościowa nieożywione - żywe.

Równocześnie dyskutuje się nad możliwością istnienia tzw. egzotycznych (tj. alternatywnych w stosunku do wodnych) form życia, uwzględniając inne rozpuszczalniki nieorganiczne i organiczne jako potencjalne środowiska, w których mogłoby się ono rozwinąć (np. NH3, HCN, H2SO4, H2S, CH3OH, CH3NO, N2H4, CH4, C2H6, N2). „Bezwodne” (anhydrobiotyczne) organizmy żywe mogłyby funkcjonować w radykalnie odmiennych od ziemskich warunkach środowiskowych, co z kolei wiązałby się zmianą definicji tzw. ekosfery, tj. strefy wokół gwiazdy, w obrębie której na wszystkich znajdujących się planetach panują warunki fizyczne i chemiczne umożliwiające powstanie, utrzymanie i rozwój życia.

Hipotezy dotyczące tzw. alternatywnych form życia, co zrozumiałe, budzą wiele kontrowersji. Jednakże coraz częściej zwraca się na nie uwagę w międzynarodowych programach badawczych, zwłaszcza tych, które dotyczą poszukiwań śladów życia pozaziemskiego, dyskusji nad możliwością migracji form ożywionych w przestrzeni kosmicznej (egzobiologia, astrobiologia), pracach z zakresu biofizyki i nanobiologii etc.?

Koszty organizacyjno-administracyjne: 7.00 zł/uczestnikChcę się zapisać