Serdecznie zapraszamy do rejestracji elektronicznej oraz zapisów uczestników!

Czy życie powstało w kominie?

dr Andrzej Zykubek

Być może przed milionami lat jednym z pierwszych uniesień intelektualnych naszych przodków był zachwyt nad pięknie rozgwieżdżonym nieboskłonem. Nie jest również wykluczone, że jednym z pierwszych pytań, które zadawali sobie nasi praprzodkowie – już przedstawiciele gatunku Homo sapiens sapiens - było w gruncie rzeczy pytanie bardzo proste i wydawać by się mogło oczywiste: skąd się wziąłem?
A dzisiaj?

W ogromnych akceleratorach potrafimy rozbijać atomy, wiemy, na czym polega krzywizna czasoprzestrzeni i jaki jest wiek Wszechświata, znamy już zasady dziedziczenia i zsekwencjonowaliśmy genom człowieka i wielu innych organizmów i... Mimo upływu lat, znakomitego rozwoju cywilizacji i świetnej kondycji nauki nowożytnej pytania o genezę Wszechświata, życia i człowieka wciąż nie doczekały się pełnej odpowiedzi i wciąż są aktualne.

Współczesna kosmologia przyrodnicza ocenia wiek Ziemi na ok. 1/3 wieku Wszechświata, którego początek miał miejsce około 13,6 mld lat temu. Skoro zatem Wszechświat miał swój początek, a życie realizuje się w aktualnym Wszechświecie, należy przyjąć, że również i ono miało swój początek. Znakomita większość współczesnych naukowców uważa, że poprzedzone tzw. ewolucją chemiczną pojawienie się protobiontów (czyli pierwszych żywych organizmów) na Ziemi musiało nastąpić ok. 4,2-4,0 mld lat temu. Z niektórych współczesnych badań geologicznych wynika natomiast, że średnia temperatura ówczesnego praoceanu wynosiła ponad 80°C.

Te informacje, jak również odkrycie gorących źródeł na dnie oceanicznym doprowadziło do sformułowania pod koniec XX w. dość śmiałej hipotezy, że życie mogło powstać jako wynik procesów geofizycznych przy głębokowodnych wypływach gorącej wody w strefach spredingu (tj. wzrostu) dna oceanicznego. Innymi słowy: życie mogło powstać w odpowiednikach dzisiejszych kominów hydrotermalnych.

W jaki sposób doszło do „przejścia” materii nieożywionej w ożywioną?

Koszty organizacyjno-administracyjne: 7.00 zł/uczestnikChcę się zapisać