Serdecznie zapraszamy do rejestracji elektronicznej oraz zapisów uczestników!

Egzamin z języka polskiego w ósmej klasie szkoły podstawowej w teorii i praktyce

mgr Agnieszka Jurczak

Zajęcia przygotowane z myślą o uczniach, którzy w roku szkolnym 2018/2019 po raz pierwszy po najnowszej reformie szkolnictwa przystąpią do egzaminu podsumowującego II etap edukacyjny. Przygotowane są w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego z języka polskiego dla I i II etapu edukacyjnego. Ich warstwowa forma ma na celu ułatwienie odbioru przedstawianych treści. Jednym z głównych celów szczegółowych zajęć jest kształtowanie umiejętności w zakresie analizy i interpretacji tekstów kultury oraz odbioru wypowiedzi i wykorzystania zawartych w nich informacji.

Koszty organizacyjno-administracyjne: 7.00 zł/uczestnikChcę się zapisać