Serdecznie zapraszamy do rejestracji elektronicznej oraz zapisów uczestników!

Ekstremofile. Cóż to takiego?

dr Andrzej Zykubek
IMG

Możliwość istnienia życia pozaziemskiego od dawna rozbudzała ludzką wyobraźnię, czego świadectwem są m.in. liczne powieści science-fiction traktujące o obcych formach życia. Dzięki poznaniu, w jak skrajnych środowiskach żyją ekstremofile, fikcja literacka zmieniła się w naukę... Ponieważ ekstremofile zasiedlają wszystkie dostępne, skrajnie różniące się od siebie środowiska, najbardziej prawdopodobne jest, że obcy, których w przyszłości odnajdziemy, będą podobni do takich ziemskich bakterii.

Posiadają zadziwiające mechanizmy adaptacyjne i żyją w najbardziej niegościnnych miejscach na Ziemi:

  • we wrzącej wodzie, wiecznym lodzie lub mroźnej przestrzeni kosmicznej;
  • w silnych kwasach lub zasadach;
  • w głębinach oceanów, czyli tam, gdzie panuje ogromne ciśnienie;
  • tam, gdzie brakuje tlenu i tam, gdzie brakuje wody;
  • w odpadach toksycznych i rudach promieniotwórczych;
  • w skałach i głęboko pod ziemią.

Ekstremofile to ziemscy rekordziści adaptacji ekologicznej. Dzięki nim, zupełnie niedawno, nasza wiedza dotycząca zakresu tolerancji ekologicznej organizmów uległa radykalnej zmianie.

Hipertermofile, psychrofile, acidofile, alkalifile, halofile, barofile, radiofile, kserofile, metalofile, endolity i hipolity podpowiadają nam, że skoro życie na naszej planecie z powodzeniem rozwija się nawet w tak skrajnie trudnych warunkach, to dlaczego nie mogłoby istnieć poza Ziemią, np. na Marsie, Europie, Tytanie lub w innych miejscach Układu Słonecznego (a także poza nim)?

Czy jest to tylko fikcja literacka?

Koszty organizacyjno-administracyjne: 7.00 zł/uczestnikChcę się zapisać