Serdecznie zapraszamy do rejestracji elektronicznej oraz zapisów uczestników!

Filozoficzne laboratorium: prawda i pozór

mgr Marta Ratkiewicz-Siłuch
IMG

Filozof, tak jak chemik (jak twierdził Immanuel Kant) prowadzi w swoim filozoficznym laboratorium eksperymenty. Eksperymenty myślowe mogą być równie pasjonujące jak te fizyczne. Jak zsyntezować najczystszą prawdę? Jak wypreparować ją z naszych przypuszczeń i mniemań, by nie dać się zwieść pozorom i uproszczeniom? W naszej filozoficznej próbówce znajdzie się tym razem pojęcie prawdy. Zapraszamy do wspólnej przygody w filozoficznym laboratorium, której patronować będzie Arystoteles i Platon!

Koszty organizacyjno-administracyjne: 7.00 zł/uczestnikChcę się zapisać