Serdecznie zapraszamy do rejestracji elektronicznej oraz zapisów uczestników!

Gry i zabawy logopedyczne

mgr Urszula Ciszewska-Psujek
IMG

Wspieranie rozwoju mowy i języka ojczystego jest ważnym działaniem szczególnie w pierwszych etapach edukacji dziecka. Ze względu na cechy rozwojowe dzieci w wieku wczesnoszkolnym forma zabawy językowej jest dla nich wciąż bardzo atrakcyjna. Zakres zajęć obejmuje praktyczne ćwiczenia rozwijające i wspierające rozwój mowy i języka z uwzględnieniem jego poszczególnych podsystemów: fonetyczno-fonologicznego, morfologicznego, składniowego i leksykalnego, a także sprawności  leksykalnej i semantycznej, językowej sprawności dialogowej i narracyjnej, językowej sprawności społecznej. Ćwiczenia bazują na metodach popularnych w logopedii i glottodydaktyce oraz mają charakter gier i zabaw komunikacyjnych i integracyjnych adresowanych zarówno do dzieci z zaburzeniami mowy, jak i do tych, których rozwój mowy przebiega prawidłowo.

Koszty organizacyjno-administracyjne: 7.00 zł/uczestnikChcę się zapisać