Serdecznie zapraszamy do rejestracji elektronicznej oraz zapisów uczestników!

Masz prawo być bogaty, czyli kreatywność dla zaawansowanych

mgr Magdalena Stefaniak
IMG

Na zajęciach uczniowie będą poznawać kreatywne metody myślenia, które związane są z twórczym rozwiązywaniem konkretnych problemów. Uczestnicy będą mieli możliwość poznania metod i technik rozwiązywania otwartych problemów, co pozwala na otwarcie swojego umysłu na to, co dzieje się we współczesnym świecie, poprzez pobudzenie swojej kreatywności oraz twórczości. Efektem tego będą nowe pomysły oraz dokonywanie nowych odkryć. Podstawowym źródłem, na którym oparte zostaną zajęcia, jest metoda TRP, a więc metodologia twórczego działania, zwana inaczej heurystyką. Zgodnie z definicją heurystyki będziemy "sprzyjać twórczości", a więc pobudzać uczniów do kreatywnego myślenia. Twórcze myślenie może pomóc uczniom w wielu obszarach życia - od rozwiązywania prac domowych, zadanych w szkole, aż do kreatywnego spędzania czasu wolnego. Dodatkowo, dzięki niemu można odnaleźć zainteresowania, pasje, hobby, mocne i słabe strony samego siebie.

Koszty organizacyjno-administracyjne: 7.00 zł/uczestnikChcę się zapisać