Serdecznie zapraszamy do rejestracji elektronicznej oraz zapisów uczestników!

Proces inkwizycyjny w teorii i w praktyce

prof. Waldemar Bednaruk

Dominujący w systemie prawnym wczesnonowożytnej Europy model postępowania karnego charakteryzował się skupieniem w ręku sędziego nie tylko obowiązków związanych z orzekaniem, ale również funkcji śledczych, oskarżycielskich i niejednokrotnie także obronnych w stosunku do podejrzanego o popełnienie przestępstwa. Jeśli do tego dodamy szeroko stosowane tortury, które miały wymusić przyznanie się podejrzanego do winy i niezwykle surowy system kar cielesnych, to uzyskamy zarys obrazu europejskiego wymiaru sprawiedliwości w tym okresie.

Koszty organizacyjno-administracyjne: 10.00 zł/uczestnikChcę się zapisać