Z przyjemnością informujemy, że dnia 20 maja 2020 r. odbyło się kolejne spotkanie realizowanej wspólnie z Katedrą Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Akademii Prawa Europejskiego. Zajęcia online dla uczniów szkół średnich poświęcone swobodzie rynku wewnętrznego i przepływowi towarów poprowadził doktorant Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Aliaksei Shulha. Serdecznie dziękujemy Panu Magistrowi za trud włożony w przygotowanie prelekcji.