We środę, 19 grudnia 2018 r. odbędzie się spotkanie z P.T. Dyrektorami zaprzyjaźnionych szkół średnich. Wydarzenie rozpocznie wykładem pt. "Moc w słabości się doskonali…. Siła charakteru człowieka wobec wyzwań współczesności", który wygłosi Pani dr Agata Celińska-Miszczuk. Następnie Pani Anna Tarnowska-Waszak, Dyrektor Uniwersytetu Otwartego KUL przedstawi ofertę współpracy dla Szkół. Goście Uniwersytetu będą mieli także okazję obejrzeć wystawę pt. „Odzyskany blask. Barokowe rzeźby ołtarzowe ze zbiorów Muzeum KUL” oraz „Boznańska, Wyczółkowski, Dunikowski i inni. Kolekcja mistrzów Krzysztofa Musiała” podczas zwiedzania Muzeum KUL. Wizyta zakończy się spotkaniem z ks. prof. dr hab. Antonim Dębińskim – Rektorem KUL.