Uniwersytet Otwarty KUL stanowi poniekąd furtkę, umożliwiającą i ułatwiającą kontakt z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, stwarzając okazję osobom, zarówno już jak i jeszcze niezwiązanym z Uczelnią, na nawiązanie kontaktu z jej społecznością akademicką oraz do korzystania z jej zasobów dydaktycznych. W ramach tej płaszczyzny działań, UO KUL  koordynuje oraz nawiązuje nowe relacje ze szkołami, m.in. poprzez objęcie ich patronatem KUL.

UO KUL utrzymuje kontakt zarówno ze szkołami będącymi pod patronatem naszej Uczelni jak i ze szkołami zrzeszonymi w Rodzinie Szkół im. Jana Pawła II.

Szkoły, z którymi współpracuje Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II:

 1. XXI Liceum Ogólnokształcące im. Św. Stanisława Kostki w Lublinie
 2. XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie
 3. Prywatne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Kazimierza Gostyńskiego w Lublinie
 4. Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła w Lublinie
 5. Śródziemnomorska Szkoła Podstawowa i Śródziemnomorskie Liceum Ogólnokształcące im św. Dominika Guzmana w Lublinie
 6. VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie
 7. III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie
 8. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach
 9. I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie
 10. I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju
 11. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Papieża Jana Pawła II w Biłgoraju
 12. Liceum Ogólnokształcące nr I im. W. Broniewskiego w Świdniku
 13. Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poniatowej
 14. II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Krasnymstawie
 15. II Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie
 16. I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie
 17. Zespół Szkół Katolickich w Lęborku
 18. IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku
 19. Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu
 20. II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu
 21. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Marcina Popiela w Ostrowcu Św.
 22.  I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie
 23. Liceum Ogólnokształcące im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie
 24. Społeczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Bł. P. J. Frassatiego w Nowym Sączu
 25. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krośnie
 26. Średnia Szkoła Ogólnokształcąca nr 63 we Lwowie
 27. I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu
 28. Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim
 29. I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim
 30. I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie
 31. Prywatna Szkoła Podstawowa i Liceum im. Królowej Jadwigi
 32. I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej
 33. II Liceum Ogólnokształcące nr im. hetmana J. Zamoyskiego w Lublinie
 34. I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Parczewie
 35. Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie
 36. Zespół Szkół Katolickich u św. Pankracego w Jeleniej Górze
 37. Liceum Ogólnokształcące im. St. K. Starowieyskiego w Łaszczowie