uo_logo-page-001_-_kopia Uniwersytet Otwarty jest stosunkowo młodą jednostką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, utworzoną w 2012 roku. Naszym celem jest otwieranie Uczelni na bardzo szerokie grono odbiorców. Słuchaczem UO może zostać każdy bez względu na wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, czy obywatelstwo.

Wychodząc naprzeciw potrzebie kształcenia się przez całe życie, UO umożliwia dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym odkrywanie i rozwijanie swoich zainteresowań oraz pasji.

Podtrzymujemy kontakt ze szkołami będącymi pod patronatem naszej Uczelni oraz szkołami zrzeszonymi w Rodzinie Szkół im. Jana Pawła II, a także współpracujemy z licznymi instytucjami zewnętrznymi jak. min. Kuratorium Oświaty w Lublinie, Archidiecezją Lubelską, Urzędem Miasta Lublin, Bankiem Pekao SA, Narodowym Bankiem Polskim, Związkiem Lubelskich Parków Krajobrazowych oraz wieloma innymi.

Staramy  się zachowywać elastyczność w stosunku do potrzeb odbiorcy przy równoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości organizowanych przedsięwzięć. Pozwala to na przygotowywanie bardzo różnorodnej oferty.

Jakie więc aktywności proponujemy naszym odbiorcom? Są to między innymi: wykłady i warsztaty dla grup szkolnych – uczniów na każdym etapie edukacji; kursy i szkolenia dla młodzieży i dorosłych – słuchaczy indywidualnych; programy edukacyjne dla osób z zagranicy; wydarzenia o charakterze otwartym.