Postmodernizm w filozofii, postindustrializm w naukach społecznych, postpolityka w politologii każą nam wejść w epokę „zmiany czy płynności”. Uzależnienie od zmiany nakazuje także wejść w erę postchrześcijańską, gdzie biblijny obraz Boga, świata i człowieka zostanie zastąpiony „czymś innym”. Zarażenie swoistym „wirusem płynności” nie omija także współczesnych nauk o wychowaniu w ich relacjach do kobiety, mężczyzny, dziecka, rodziny, społeczeństwa. Lekarstwem na „postpedagogikę” staje się wychowanie chrześcijańskie czerpiące z modelu wychowania według Jezusa Chrystusa, wsparte tradycją biblijną, patrystyczną wraz z najnowszymi osiągnięciami pedagogiki pastoralnej.

 

  • wykładowca: ks. prof. dr hab. Roman Sieroń
  • data: 18 kwietnia 2013
  • godzina rozpoczęcia zajęć: 17.00