Nie ma wątpliwości, że Kurs Wyższej Kultury Religijnej jest znakomitą propozycją, dla tych, którzy u schyłku Roku Wiary nie chcą zamykać swojej refleksji zarówno nad treścią Objawienia oraz wiary katolickiej, a także nad osobistymi i społecznymi konsekwencji bycia katolikiem, jak i nad swoją religijnością oraz tożsamością człowieka wierzącego i jego miejsca oraz roli we współczesnym świecie. Jest to więc swego rodzaju kontynuacja zamyślenia, jakie w ciągu Roku Wiary towarzyszyło całemu Kościołowi, jak i osobiście każdemu świadomemu człowiekowi wierzącemu, który należąc do Kościoła przez chrzest, poważnie tę przynależność traktuje i - co zdaje się być oczywistą konsekwencją takiego myślenia – chce być wiernym dzieckiem Bożym i aktywnym członkiem Wspólnoty Eklezjalnej.
KWKR jest też propozycją dla tych, którym kończący się Rok Wiary minął zbyt szybko, aby wspomnianą refleksję podjąć lub poczynić ją w sposób odpowiednio pogłębiony. Dla nich stanie się on praktyczną pomocą w dokonaniu tego wszystkiego.

 

Edycja 2013/2014 KWKR jest szczególna pod kilkoma względami.

  • Po pierwsze dlatego, że – na co zwrócono już uwagę – rozpoczyna się podczas trwającego w Kościele Roku Wiary. Ten fakt sprawia, że doświadczenia tego czasu – dysputy teologiczne, wykłady, konferencje naukowe, ale też nabożeństwa, homilie, kazania i katechezy, w których brali udział nasi wykładowcy – bez wątpienia zaowocują podczas zajęć.
  • Po drugie zaś, rok 2013 jest dla KWKR rokiem jubileuszu 75-lecia istnienia (wcześniej, od 1938 r., jako Instytut Wyższej Kultury Religijnej). Taka rocznica to dobry czas do podsumowań, wyciągania wniosków oraz – jeśli zachodzi taka potrzeba – odświeżania formuły w celu dostosowania jej do potrzeb współczesnych słuchaczy i oczyszczania jej z różnych „historycznych naleciałości”, które są nie do uniknięcia w ciągu tak długiego okresu funkcjonowania. Tak właśnie stało się w odniesieniu do KWKR, który od tego roku będzie się odbywał według nowych zasad organizacyjnych.