W roku akademickim 2013/2014 zajęcia w ramach KWKR poprowadzą m.in.:
(układ alfabetyczny)

 • ks. prof. Leszek Adamowicz - Dyrektor Instytutu Prawa Kanonicznego KUL oraz Wikariusz Sądowy Sądu Metropolitalnego w Lublinie
 • o. prof. Andrzej Derdziuk - Prorektor KUL
 • ks. dr Tomasz Duma - adiunkt na Wydziale Filozofii KUL
 • prof. Karol Klauza - Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL
 • dr Izabela Kowalska - sekretarz Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości oraz pracownik Kancelarii Rektorskiej KUL
 • ks. dr Andrzej Krasowski - adiunkt na Wydziale Teologii KUL, ojciec duchowny w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie
 • ks. dr Sławomir Kunka - adiunkt na Wydziale Teologii KUL
 • o. prof. Ireneusz Ledwoń - Prodziekan Wydziału Teologii KUL
 • dr hab. Maciej Münnich - adiunkt na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL, kierownik Katedry Historii Starożytnej KUL
 • ks. prof. Sławomir Nowosad - Prorektor KUL w kadencji 2008-2012
 • ks. prof. Kazimierz Pek - profesor na Wydziale Teologii KUL oraz Przewodniczący Wydziału Teologii Towarzystwa Naukowego KUL
 • bp prof. Józef Wróbel - profesor na Wydziale Teologii KUL oraz biskup pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej
 • dr Michał Wyrostkiewicz - adiunkt na Wydziale Teologii KUL oraz Wicedyrektor Uniwersytetu Otwartego KUL
 • dr Adam Zadroga - adiunkt na Wydziale Teologii KUL