Sprawdź, co proponowaliśmy w zeszłym semestrze!

Zajęcia w Stalowej Woli

21 marca 2013

11 kwietnia 2013

18 kwietnia 2013

9 maja 2013

23 maja 2013

Wykłady skierowane są do każdej chętnej osoby powyżej 16. roku życia.

  • Udział w zajęciach umożliwia uzupełnienie i aktualizowanie wiedzy, a także sprzyja nawiązywaniu nowych, ciekawych kontaktów.
  • Wykładowcami są pracownicy KUL.
  • Tematyka zajęć obejmuje wiedzę z zakresu różnych dyscyplin naukowych.
  • W szczególny sposób zapraszamy do uczestnictwa rodziców, dziadków i opiekunów dzieci, które uczestniczą w równolegle odbywających się zajęciach.