Informujemy, że w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014 - decycją Uczestników KWKR - zostały wybrane następujące wykłady jako te, które zostaną zrealizowane w lutym 2014 r.:

  • Historyk czyta Pismo święte – miedzy historią a Objawieniem; prowadzący: prof. Maciej Münnich
  • Chrześcijanin poza zakrystią – czyli podstawy katolickiej nauki społecznej; prowadzący: dr Michał Wyrostkiewicz

Propozycje wykładów fakultatywnych na semestr zimowy i zasady wyboru zajęć realizowanych

Propozycje zajęć fakultatywnych na semestr letni oraz zasady wyboru zostaną podane do wiadomości w kwietniu 2014 r.