wykład nr 1
tytuł: Historyk czyta Pismo święte – miedzy historią a Objawieniem
prowadzący: prof. Maciej Münnich

Profesor historii komentuje treści biblijne z punktu widzenia uprawianej przez siebie nauki. Zajęcia są m.in. szansą pogłębienia wiedzy historycznej dotyczącej czasów opisywanych w Piśmie świętym.

 wykład nr 2
tytuł: Rozum i wiara – rozumowe podstawy religijności
prowadzący: ks. dr Tomasz Duma

Filozof, a zarazem duchowny katolicki ukazuje różne tezy filozoficzne i zestawia je z prawdami wiary. Udział w zajęciach jest wielką szansą na pogłębienie i/lub usystematyzowanie wiedzy filozoficznej.

 wykład nr 3
tytuł: Chrześcijaństwo a religie niechrześcijańskie
prowadzący: o. prof. Ireneusz Ledwoń

Specjalista od teologii fundamentalnej nie tylko zestawia obok siebie chrześcijaństwo i religie niechrześcijańskie, ale też tłumaczy specyfikę każdej z nich. Udział w zajęciach jest dużą szansą na nabycie, pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu religilogii.

 wykład nr 4
tytuł: Zobaczyć swoją wiarę. Ikona jako świadectwo wiary
prowadzący: prof. Karol Klauza

Profesor teologii i zarazem specjalista z zakresu komunikacji oraz estetyki wprowadza uczestników w świat ikon - wychodząc z pozycji źródeł teologicznych, słuchacze prowadzeni są poprzez rozumienie specyfiki ikony chrześcijańskiej zbudowanej w ściśle określonych uwarunkowaniach artystycznych. Udział w zajęciach jest szansą nabycia i/lub pogłębienia wiedzy z zakresu czytania ikon w kontekście traktatów dogmatycznych.

 wykład nr 5
tytuł: Chrześcijanin poza zakrystią – czyli podstawy katolickiej nauki społecznej
prowadzący: dr Michał Wyrostkiewicz

Specjalista z zakresu z zakresu teologii moralnej, zwłaszcza antropologii i życia społecznego, komentuje różne współczesne trendy i sytuacje społeczne oraz przedstawia katolickie spojrzenie na te sprawy. Udział w wykładzie jest szansą na „otwarcie oczu” na różne współczesne problemy oraz nabycie i/lub pogłębienie wiedzy z zakresu katolickiej nauki społecznej.

Uwaga!

Zrealizowane zostaną dwa wykłady, które będą się cieszyły największym Państwa zainteresowaniem.
Łącznie każdy wykład będzie miał 15 godzin dydaktycznych (3 spotkania po 5 godzin).
Termin realizacji zajęć to 14, 21 i 28 lutego 2013 r.

Informację o propozycji wykładu fakultatywnego nalezy przekazać do sekretariatu UO KUL nie później niż do końca listopada.

Tutaj można pobrać formularz w wersji PDF