Odzyskanie przez Polskę niepodległości i powstanie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – te dwa wydarzenia były motywem przewodnim uroczystości jaka miała miejsce w Muzeum Historii Chicago, 8 listopada. Na zaproszenie Konsula Generalnego RP, pana Piotra Janickiego kilkuset gości, wśród nich przedstawiciele wielu organizacji polonijnych, kombatanci, lokalne władze oraz reprezentanci środowisk biznesowych, miało możliwość zapoznania się z historią, ale także z bieżącą działalnością i planami na najbliższe lata Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Przy tej okazji została otwarta, tym razem w Chicago, wystawa przygotowana specjalnie na kontynent amerykański, przybliżająca odbiorcy Uniwersytet, którego rola w historii Polski, w kształtowaniu jego elit, w wychowaniu młodzieży jest trudna do przecenienia. Trzynaście tablic ma także zachęcić do wizyty na KUL, do skorzystania z jego bogatej oferty, wśród której także osoby nie znające języka polskiego znaleźć mogą coś dla siebie. Podczas tego podniosłego wydarzenia padło wiele ciepłych słów pod adresem Uniwersytetu i jego roli w kształtowaniu relacji polsko-amerykańskich.

W rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, 11 listopada, wystawa gościła w jednej z parafii chicagowskich - parafii Św. Ferdynanda, której proboszcz, ks. Zdzisław Torba, wielki przyjaciel Uniwersytetu, został wyróżniony Medalem 100-lecia KUL. W przeddzień uroczystości rocznicowych ekspozycja gościła w Polskiej Szkole Św. Brata Alberta Chmielowskiego, której uczniowie z dużym zaciekawieniem poznawali historię i aktualną ofertę studiów Uczelni. Następnym “przystankiem” w planowanej “wędrówce” wystawy w aglomeracji chicagowskiej ma być Parafia Św. Tomasza Becketa w Mount Prospect, w dalszej kolejności znajdą się kolejne parafie, szkoły i instytucje.

Fotorelacja.