Wystawa zatytułowana „Jan Paweł II – dar Polski dla świata” przygotowana w 2014 roku w związku z kanonizacją Patrona Uczelni.
Przedsięwzięcie ma nie tylko walor ściśle edukacyjny, ale jest także unikatową promocją naszego kraju, miasta i uczelni. Stanowi owoc zespołowej pracy koordynowanej przez Uniwersytet Otwarty KUL. Powstała w dwóch bliźniaczych egzemplarzach, we współpracy z Urzędem Miasta Lublin, Towarzystwem Przyjaciół KUL oraz Polish Canadian Business and Professional Association of Windsor. Patronat nad wystawą objęli: Marszałek Senatu RP pan Bogdan Borusewicz, Metropolita Krakowski Kardynał Stanisław Dziwisz, Prezydent Miasta Lublin pan Krzysztof Żuk oraz Metropolita Lubelski Arcybiskup Stanisław Budzik.

Po raz pierwszy wystawa została zaprezentowana 14 kwietnia 2014 r. w Trybunale Koronnym w Lublinie oraz – równolegle – w ratuszu w kanadyjskim Windsor, mieście partnerskim Lublina. Wydarzenia te zainicjowały liczne ekspozycje zarówno w kraju, jak i za granicą (m.in. w Parlamencie Federalnym w Ottawie, Parlamencie Europejskim, Konsulacie Generalnym RP w Toronto i ośrodkach polonijnych USA i Kanady).

Miejsca, w których Wystawa była prezentowana:

30 kwietnia 2014 r. Parlament Federalny / Ottawa
10-13 czerwca 2014 r. Parlament Europejski / Bruksela
15-24 kwietnia 2015 r. Senat RP / Warszawa
29-30 września 2015 r. Targi SACRO / Lublin
20-26 października 2015 r. Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica / Lublin
27-29 października 2015 r. Liceum Ekonomiczne im. Vetterów / Lublin

25 października - 17 listopada 2015 r. Żytomierz
Grudzień 2016 r. Wystawa wyruszyła do Ambasady Polski w Canberze / Australia, gdzie odwiedziła m. in.: 
- Uniwersytet Campion Collage
- Katedra Najświętszej Marii Panny
- Parafia Katolicka p.w. św. Józefa
- Sanktuarium Maryjne w Marayong
30 stycznia - 29 lutego 2016 r. Miejska Biblioteka Publiczna / Tomaszów Lubelski
19 kwietnia 2016 r. Krosno
26 kwietnia - 6 maja 2016 r. Zespół Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie
20 maja 2016 r. Katedra we Lwowie / Ukraina
21 maja - 6 czerwca 2016 r. Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kamieńcu Podolskim / Ukraina